Tlf: 40 321 123
e-mail: kent@falkenvig.dk
Facebook: Kent Falkenvig KV17

Nyhedsbrev

Nyheder og kommentarer fra byrådet og udvalgene. Fortrinsvis med stof fra vort lokalområde.

Ønsker du at modtage mit nyhedsbrev, påfør da blot din e-mail adr. i feltet herunder, og tryk send
.

 

Det kommunale selvstyre

Dette indlæg handler ikke om Bydelsskolen på Holtbjerg.
Det handler heller ikke om det moralske i at bevare sin plads i byrådet, når man som løsgænger primært er valgt på partistemmer.
Det handler om Lone Nielsens manglende respekt for de beslutninger, der bliver truffet af byrådet.
Det er helt legalt at være uenig i og stemme imod et forslag, som vedtages af et stort flertal i byrådet.
Og det er helt legat efterfølgende at argumentere for, at beslutningen skal laves om.
Men det er ikke i orden at forsøge at omstøde en beslutning ved at hidkalde udefrakommende institutioners dom over byrådets beslutninger.
Ifølge Herning Folkeblad 01.12.2018, har Lone Nielsen rejst lovligheden af bydelsskolen på Holtbjerg overfor ”Institut for Menneskerettigheder”.
I bedste fald – set med Lone Nielsens øjne – kan hun forsinke processen.
Men hverken børn, forældre eller lærere kan vel være tjent med, at der skabes usikkerhed.
Er det ikke på tide, at vi bruger alle vore kræfter på at sikre både børn og lærere mulighede for at opbygge en god skole på Holtbjerg.
Byrådet har sat en ære i at skabe et miljø, hvor vi forsøger at træffe både hurtige og gode beslutninger med respekt for hinandens meninger.
Er det dybest set den kultur Lone Nielsen forsøger at obstruere?

Konstituering

Jeg kommer ikke til at kede mig.
 
Tak til de mange venlige mennesker, der har spurgt til, hvilke områder jeg skal beskæftige mig med som byrådspolitiker de næste 4 år.
Nedenstående har jeg lavet en oversigt for mit eget overbliks skyld, men jeg deler den meget gerne med jer, der har været så venlige at spørge til mine opgaver. – Jeg er blevet konstitueret til følgende opgaver:
:
✔️ Teknik- og Miljøudvalget
✔️ Social- og Sundhedsudvalget
✔️ Beredskabskommissionen
✔️ Herning Vand A/S - Formand
✔️ AFLD - Næstformand
✔️ Energnist – Forretningsudvalget
✔️ HMN Naturgas – Repræsentantskabet
✔️ Eniig Varme - Bestyrelsen
✔️ Det regionale Arbejdsmarkedsråd Vestjylland
✔️ AC Birk A/S – Bestyrelsen
✔️ Dansk Affaldsforening.

 
Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) består af 21 udpegede medlemmer, som henholdsvis repræsenterer Dansk Arbejdsgiverforening, Landsorganisationen i Danmark, Kommunernes Landsforening, FTF, Akademikerne, Lederne, Danske Handicaporganisationer og Regionsrådet. 
 
AFLD er et fælleskommunalt interessentselskab, der tager sig af affaldshåndtering for Billund, Hedensted, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner.
 
Energnists har forbrændingsanlæg i Esbjerg og Kolding, der har en samlet årlig kapacitet på ca. 375.000 ton.

Stem personligt

Vi er det bysamfund i Herning Kommune, der er bedst repræsenteret i Byrådet.
Den position kan vi kun fastholde med din hjælp.
Ved valget for 4 år siden fik Johannes Videbæk 625 personlige stemmer, Marianne Bjørn fik 561 personlige stemmer, mens jeg fik 508 personlige stemmer. Det var lige nok til at vi alle 3 var blandt de 19 Venstre kandidater, der fik valg til byrådet.
Vi arbejder alle benhårdt for, at det kan ske igen, men det kræver, at vi igen hver især får nok personlige stemmer til at være blandt de udvalgte, der får sæde i byrådet.
Det dem der får flest personlige stemmer, der kommer ind. Så hvis Vildbjerg Venstre stadig skal være repræsenteret med 3 byrådsmedlemmer, er det helt afgørende, at vi får mange personlige stemmer.
Det er her, vi har brug for din hjælp til at fortælle dine naboer, at de skal stemme personligt.
Hvis det lykkes mig at få stemmer nok, vil jeg fortsat være ordentlig, ærlig og arbejdsom.
I al beskedenhed har jeg de sidste 8 år været en god ambassadør for Vildbjerg og omegn.
Det vil jeg fortsat være.
En personlig stemme er samtidig også en stemme på partiet.
En stemme på partiet er ikke samtidig en stemme på personen.
Stem derfor personligt.
 
Jeg vil være glad og taknemmelig, hvis du vil give din stemme til mig.
 
Venlig hilsen
Kent Falkenvig

Lav din egen hjemmeside med mono.net