Tlf: 40 321 123
e-mail: kent@falkenvig.dk
Facebook: Kent Falkenvig

Nyhedsbrev

Nyheder og kommentarer fra byrådet og udvalgene. Fortrinsvis med stof fra vort lokalområde.

Ønsker du at modtage mit nyhedsbrev, påfør da blot din e-mail adr. i feltet herunder, og tryk send
.

 
Man skal fejre sine sejre
Sportens verden har lært mig, at man skal fejre sine sejre.
Det netop overståede EU valg var en sejr for demokratiet.
Jeg var valgstyrer på Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, og der kom langt flere for at stemme, end jeg havde turdet håbe på.
Det varmede mit hjerte at se, så mange børn der var med. Og det glædede mig at iagttage, hvordan forældrene forklarede børnene, hvad der foregik. En fantastisk opdragelse i demokrati.
For mig var det også en stor sejr, at vælgerne samlede sig om midten i dansk politik. Jeg tror ikke på, at man kan styre et land ved at være imod, skælde ud eller promovere enkeltsager. For at regere skal man fremme fællesskabet og tage ansvar.
Og så glæder det mig selvfølgelig, at det parti og den kandidat, jeg tror mest på, fik et fantastisk valg.
Jeg er dybt ind i sjælen liberal og ønsker et Danmark, hvor det frie initiativ belønnes og hvor vi står sammen om fællesskabet.
Derfor opfordrer jeg til at stemme på Kristian Jensen (V) ved det forestående valg til Folketinget.
 
Billedresultat for valg - billeder
 
Med venlig hilsen
Kent Falkenvig
Referat af byrådsmøde 02.04.2019
 
Det er godt nok blevet en anden slags byrådsmøder.
Stemninger er simpelthen blevet anderledes.
Og det er ikke til det bedre.
Nu har vi så fået et nyt ”parti”, bestående af 3 løsgængere.
Jeg har svært ved at forestille mig, at 2 frahoppede socialdemokrater og 1 frahoppet konservativ kan blive enige om andet end at være uenig med resten af byrådet.
Det er de til gengæld gode til.
Lone Nielsen har en særlig evne til at provokere de andre byrådsmedlemmer og så går snakken.
Jeg skulle hilse at sige, at det ikke er særligt konstruktivt.
Jeg kunne forstå hendes tilgang, hvis hun flyttede noget, men nu virker det bare som om, hun er ude på at promovere sig selv.
 
Det vigtigste for alle os andre må være at holde snuden i sporet og fortsat bruge vores kræfter på, at Herning Kommune skal være et godt sted at bo.
 
”En sejr har mange fædre, mens nederlaget er forældreløst”, lyder et ofte brugt citat tilskrevet John F. Kennedy. 
Citatet skyldes, at byrådet her til aften slettede en gæld på i alt 60 mio. kr. til Børne- og Familieudvalget og tilHandicap- og Psykiatri. En beslutning som forligskredsen traf på sidste møde i Økonomiudvalget.
Selvom Lone Nielsen ikke er en del af forligskredsen, ville hun gerne tage æren.
Uanset hvem der skal have æret er det en god beslutning, som giver de 2 udvalg mulighed for at starte på en frisk. – De 2 udvalg vil også i 2019 have problemer med at holde budgettet, men nu er den gamle gæld da væk.
Vi lever i en tid med flere og flere unge i det specialiserede område og flere og flere borgere, der har behov for hjælp under Handicap og Psykiatri. – Og der er desværre flere meget dyre enkeltsager, der belaster budgettet.
 
Med venlig hilsen
Kent Falkenvig

Hvad vil Lone Nielsen?

Herning er en velfungerende kommune med et godt og hårdt arbejdende byråd, der forsøger at finde konsensus til gavn for Herning Kommunes indbyggere.
Byrådet er et hold, der efter intense politiske drøftelser magter at indgå gode kompromiser, så vi kan trække på samme hammel.
Sammen er vi stærke og har mulighed for at udvikle kommunen.
 
Som jeg ser det, forsøger Lone Nielsen at splitte holdet ved at skabe ”røre i andedammen”, uden at der kommer resultater, der tilgodeser dem, som hun kæmper for.
Og ravage – det skaber hun. Vi byrådspolitikere – og meget mere kommunens embedsfolk – bruger alt for meget tid og alt for mange kræfter, på at diskutere og besvare Lone Nielsens forslag og spørgsmål. Og det uden at der kommer nogle positive resultater ud af det.
Samtidig forsøger Lone Nielsen at skabe et negativt billede af Herning Kommune. – Hvad godt kommer der ud af det?
 
Tillad mig at nævne 4 eksempler:
* I slutningen af 2018 rejste Lone Nielsen lovligheden af bydelsskolen på Holtbjerg overfor ”Institut for Menneskerettigheder”.
Det er da manglende respekt for de beslutninger, der bliver truffet af byrådet.
Det er helt legalt at være uenig i og stemme imod et forslag, som vedtages af et stort flertal i byrådet.
Og det er helt legat efterfølgende at argumentere for, at beslutningen skal laves om.
Men det er ikke i orden at forsøge at omstøde en beslutning ved at hidkalde udefrakommende institutioners dom over byrådets beslutninger.
*  På byrådsmødet i december stillede Lone Nielsen et forslag om budget, som efter en lang debat naturligvis blev forkastet, da 29 ud af 31 medlemmer af byrådet kort forinden havde vedtaget et budget for 2019.
*  Her i det nye år har Lone Nielsen spurgt Tilsynsrådet om Herning Kommunes tilskud til MCH er lovlige. – Svaret er, at Tilsynsrådet ikke ser nogen grund til at rejse en sag.
* På byrådsmødet tirsdag aften behandlede vi så igen et forslag fra Lone Nielsen. Denne gang anmoder hun om at man ”grundet usikkerhed vedr. Holtbjerg skolens bygningsmassers konstruktion prioriterer en tilbundsgående undersøgelse af bygningernes ikke-synlige tilstand.”
Velvidende at kommunens folk jævnligt vurderer alle kommunens bygninger, og velvidende at der af kommunens bygningssagkyndige er udarbejdet et notat, der giver svar på Lone Nielsens spørgsmål.
 
Byrådet har sat en ære i at skabe et miljø, hvor vi forsøger at træffe både hurtige og gode beslutninger med respekt for hinandens meninger.
Er det dybest set den kultur, Lone Nielsen forsøger at ødelægge?
 
Kent Falkenvig - 23. januar 2019

I denne søde juletid

Onsdag den 19. december 2018.

Det er spændende at sidde i Byrådet – og tak for det.
Og jeg glæder mig altid til byrådsmøderne, hvor vi forsøger at trække på samme hammel. – De fleste af os.
Men tonen har ændret sig siden Lone Nielsen og Anne Marie Kristensen er blevet løsgængere. – Og det er ikke Anne Marie Kristensens skyld.
I byrådet har vi altid sat en ære I at respektere hinandens holdninger. Vi har argumenteret og modargumenteret, men altid med respekt og venlighed.
Sådan bliver det forhåbentlig igen.
Men i øjeblikket modtager vi i byrådssalen insinuationer og fordrejninger, som jeg ved er hverdagskost i andre byråd, men som jeg aldrig før har oplevet i byrådet i Herning.
Og jo flere kræfter vi bruger på interne stridigheder, jo færre kræfter har vi til gavn for udviklingen af Herning Kommune.

Jeg tro, det var i den amerikanske valgkamp, at man hørte udtrykket: ”When They Go Low, We Go High”. - Så det vil være mit motto i bestræbelserne på at få debatten tilbage til en sober tone.
I aftes havde vi det længste byrådsmøde i mine 9 år i byrådet (3 timer og 40 minutter).

Og for min skyld må byrådsmøderne gerne være lange, så længe de bare er konstruktive.

Når nu julen nærmer sig, har man jo lov til at ønske.
Mit ønske er, at man respekterer det repræsentative demokrati, hvor man vælger de personer, der skal sidde i de ”lovgivende” forsamlinger. At man respekterer, at det er flertallet der bestemmer.
Jeg har det skidt med, at et mindretal iført gule veste, på det nærmeste er ved at sætte Frankrig på den anden ende.
Så hvis man vil have indflydelse, må man møde op og stemme, når der er valg.
Og hvis man vil have stor indflydelse, bør man melde sig ind i et politisk parti.
Kunne det for øvrigt ikke være en god ide, at give et medlemskab til Venstre i julegave. Det koster 325 kr.
Vi lever i en god tid, og 2018 har været et godt år.
Lad os hver især gøre vores indsats for, at 2019 udvikler sig i en positiv retning, hvor vi lever livet og passer godt på os selv og vores medmennesker.
God jul og godt nytår.

Kent Falkenvig

Det kommunale selvstyre

Dette indlæg handler ikke om Bydelsskolen på Holtbjerg.
Det handler heller ikke om det moralske i at bevare sin plads i byrådet, når man som løsgænger primært er valgt på partistemmer.
Det handler om Lone Nielsens manglende respekt for de beslutninger, der bliver truffet af byrådet.
Det er helt legalt at være uenig i og stemme imod et forslag, som vedtages af et stort flertal i byrådet.
Og det er helt legat efterfølgende at argumentere for, at beslutningen skal laves om.
Men det er ikke i orden at forsøge at omstøde en beslutning ved at hidkalde udefrakommende institutioners dom over byrådets beslutninger.
Ifølge Herning Folkeblad 01.12.2018, har Lone Nielsen rejst lovligheden af bydelsskolen på Holtbjerg overfor ”Institut for Menneskerettigheder”.
I bedste fald – set med Lone Nielsens øjne – kan hun forsinke processen.
Men hverken børn, forældre eller lærere kan vel være tjent med, at der skabes usikkerhed.
Er det ikke på tide, at vi bruger alle vore kræfter på at sikre både børn og lærere mulighede for at opbygge en god skole på Holtbjerg.
Byrådet har sat en ære i at skabe et miljø, hvor vi forsøger at træffe både hurtige og gode beslutninger med respekt for hinandens meninger.
Er det dybest set den kultur Lone Nielsen forsøger at obstruere?

Konstituering

Jeg kommer ikke til at kede mig.
 
Tak til de mange venlige mennesker, der har spurgt til, hvilke områder jeg skal beskæftige mig med som byrådspolitiker de næste 4 år.
Nedenstående har jeg lavet en oversigt for mit eget overbliks skyld, men jeg deler den meget gerne med jer, der har været så venlige at spørge til mine opgaver. – Jeg er blevet konstitueret til følgende opgaver:
:
✔️ Teknik- og Miljøudvalget
✔️ Social- og Sundhedsudvalget
✔️ Beredskabskommissionen
✔️ Herning Vand A/S - Formand
✔️ AFLD - Næstformand
✔️ Energnist – Forretningsudvalget
✔️ HMN Naturgas – Repræsentantskabet
✔️ Eniig Varme - Bestyrelsen
✔️ Det regionale Arbejdsmarkedsråd Vestjylland
✔️ AC Birk A/S – Bestyrelsen
✔️ Dansk Affaldsforening.

 
Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) består af 21 udpegede medlemmer, som henholdsvis repræsenterer Dansk Arbejdsgiverforening, Landsorganisationen i Danmark, Kommunernes Landsforening, FTF, Akademikerne, Lederne, Danske Handicaporganisationer og Regionsrådet. 
 
AFLD er et fælleskommunalt interessentselskab, der tager sig af affaldshåndtering for Billund, Hedensted, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner.
 
Energnists har forbrændingsanlæg i Esbjerg og Kolding, der har en samlet årlig kapacitet på ca. 375.000 ton.

Stem personligt

Vi er det bysamfund i Herning Kommune, der er bedst repræsenteret i Byrådet.
Den position kan vi kun fastholde med din hjælp.
Ved valget for 4 år siden fik Johannes Videbæk 625 personlige stemmer, Marianne Bjørn fik 561 personlige stemmer, mens jeg fik 508 personlige stemmer. Det var lige nok til at vi alle 3 var blandt de 19 Venstre kandidater, der fik valg til byrådet.
Vi arbejder alle benhårdt for, at det kan ske igen, men det kræver, at vi igen hver især får nok personlige stemmer til at være blandt de udvalgte, der får sæde i byrådet.
Det dem der får flest personlige stemmer, der kommer ind. Så hvis Vildbjerg Venstre stadig skal være repræsenteret med 3 byrådsmedlemmer, er det helt afgørende, at vi får mange personlige stemmer.
Det er her, vi har brug for din hjælp til at fortælle dine naboer, at de skal stemme personligt.
Hvis det lykkes mig at få stemmer nok, vil jeg fortsat være ordentlig, ærlig og arbejdsom.
I al beskedenhed har jeg de sidste 8 år været en god ambassadør for Vildbjerg og omegn.
Det vil jeg fortsat være.
En personlig stemme er samtidig også en stemme på partiet.
En stemme på partiet er ikke samtidig en stemme på personen.
Stem derfor personligt.
 
Jeg vil være glad og taknemmelig, hvis du vil give din stemme til mig.
 
Venlig hilsen
Kent Falkenvig

Lav din egen hjemmeside med mono.net