Mobil: 40 321 123
e-mail: kent@falkenvig.dk
Facebook: Kent Falkenvig KV17
 
Ordentlig – Ærlig – Arbejdsom

Følg mig på Facebook: Kent Falkenvig KV17
 
Politiske grundholdninger:
*  Løsningen af det specielle må ikke tage fokus fra det normale.
*  Miljø med omtanke.
*  Vi skal vedligeholde den borgernære natur og sikre tilgængelighed
*  Generelle forbedringer før enkeltstående mirakler
*  Hellere effektiv end fejlfri
*  Resultatet er vigtigere end processen
 
Mine Mål
* Hvis vi skal formindske den tunge trafik i Vildbjerg må Pugdalvej forlænges mod vest.
*  Jeg vil sikre, at idrætsfaciliteterne i kommunen er så gode, at befolkningen slet ikke kan lade være med at bevæge sig og få røde kinder. Det gælder ikke mindst vore yngste medborgere.
*  Jeg vil sikre en god balance mellem fornuftige miljøforbedringer og erhvervslivets rentabilitet.
*  Vi skal have ungdomsledigheden ned. Vi kan ikke leve med, at mere end 13 % af de unge i Herning Kommune er på offentlig forsørgelse.
*  Jeg vil fortsat levere lokale resultater i Herning byråd!
*  Jeg vil fortsat sikre gode forhold for Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.
 
Her har jeg gjort en forskel for borgerne i Vildbjergområdet:
Pugdalvejs forlængelse - Cykelsti ved Pugdalvej - Vejkryds Trehøje Bakker - Afvanding ved Kærvænget og Hvedevænget - Niels Mouritsens Plads - Park Allé - Vedligeholdelse af Borgernær natur - Vildbjerg Sports- og Kulturcenter - Skovbyggelinje på Nørregade - Vindmølle hos Herning Varmeforzinkning - Byggegrunde tæt på Vildbjerg Skole.
 
Nuværende virke
1. viceborgmester - næstformand i Teknik- og Miljøudvalget – Beskæftigelsesudvalget – Social- & Sundhedsudvalget – Beredskabskommissionen – Formand Herning Vand – Eniig Varme
 
Tidligere job:
Centerleder Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, administrationschef FC Midtjylland, direktør Ikast FS
 
Nuværende tillidshverv: Formand for DBU Jyllands Appeludvalg - DBU Jyllands turneringsgruppe. – Repræsentantskab Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.
 
Fritidsinteresser:
Jeg vil gerne være nogenlunde fit og holde mig i form. Det sker p.t. via golf, med et handicap på 24,5.
 
Kærvænget 10, Vildbjerg – Tlf. 40 321 123 –
kent@falkenvig.dk
www.falkenvig.dk                 
Facebook: Kent Falkenvig KV17
 
Lav din egen hjemmeside med mono.net